Služby

Obchodný register - poskytuje na základe žiadosti vznikajúcej firmy IČO.

Daňový úrad - poskytuje na základe žiadosti vznikajúcej firmy DIČ.

Živnostenský úrad  - prideľuje na základe žiadosti vznikajúcej firmy živnosť.

Sociálna poisťovňa - poskytuje možnosť zaregistrovať zamestnávateľa.

Zdravotná poisťovňa - poskytuje možnosť prihlásiť poistenca.

Elektronický obchod - poskytuje na základe žiadosti vznikajúcej firmy prístupové kódy a URL elektronického obchodu firmy.

Aktuálny cenník tovaru ponúkaného Centrálnou firmou nájdete v E-shope Centrálnej firmy.

Elektronická banka - poskytuje na základe žiadosti vznikajúcej firmy možnosť disponovať s dvoma účtami v ebanke, registračný formulár a prvky bezpečnosti zabezpečujúce možnosť disponovať účtom formou elektronického bankovníctva (elektronický podpis).

Fakultná firma ďalej poskytuje poradenstvo vo všetkých vyššie menovaných oblastiach a technickú podporu pri správe osobných adresárov jednotlivých firiem. Kontaktujte zodpovednú osobu za danú oblasť.