Virtuálny Daňový úrad

Vitajte na stránke Virtuálneho daňového úradu Virtuálneho laboratória elektronického podnikania. Na tejto stránke nájdete potrebné informácie to elektronickom podnikaní týkajúce sa Daňového úradu, ako tiež potrebné tlačivá a formuláre ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať na Virtuálny Daňový úrad.


Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len DR SR) je zriadené v zmysle zákona č. 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch, ktorý nadobudol účinnosť 1.5.2001 v znení zákona č. 182/2002 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.5.2002. Je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií SR.

Daňové orgány sú:

· Daňové riaditeľstvo SR, súčasťou DR SR je 8 pracovísk umiestnených v krajských mestách

· Daňové úrady, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

· Úrad daňového preverovania


Predmet činnosti daňového úradu


Daňové riaditeľstvo poskytuje na svojich stránkach okrem iného všeobecné daňové informácie a v rámci nich:

Miestna príslušnosť

Registrácia

Podávanie daňových priznaní

Platenie daní

Tlačivá

Sadzobník správnych poplatkov


Formuláre, ktoré je potrebné vyplniť a podať na Virtuálny daňový úrad:

 

Formulár prihlášky k registrácii - právnická osoba = vstup do e-Podateľne

 

vzor formulára prihlášky k registrácii - právnická osoba.

 

Ďaňové priznanie právnickej osoby = vstup do ePodateľne