Elektronická On-line banka

Vitajte na stránke Elektronickej On-line banky (EOB). Na tejto stránke nájdete potrebné informácie o Elektronickej On-line banke, návody a pokyny, ako pracovať s jednotlivými formami elektronického bankovníctva v EOB, pohľad na klientskú, ale i na bankovú stranu elektronického bankovníctva, ako tiež potrebne formuláre. ktoré je potrebné vyplniť pred registráciou do Elektronickej On-line banky.


 

Pohľad na klientskú stranu Elektronickej On-line banky / client side EOB - English version

 

Pohľad na bankovú stranu Elektronickej On-line banky/ bank side EOB - English version

 

Prihlásenie do Internet bankingu EOB. / English version of Internet banking EOB


Formuláre, ktoré je potrebné vyplniť a podať na Elektronickú On-line banku:

 

Žiadosť o zriadenie konta v elektronickej on-line banke.