On-line kurz "e-Podnikanie malých a stredných firiem v informačnej spoločnosti

 

 

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií

Implementačný plán projektu: