On-line kurz "e-Podnikanie malých a stredných firiem v informačnej spoločnosti

 

 

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií

Kontakty

doc. RNDr. Peter Mihók, CSc. (projektový manažér)
Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 32
040 01 Košice
tel.: 055/602 32 66
e-mail: peter.mihok@tuke.sk


RNDr. Jozef Bucko, PhD. (spoluriešiteľ)
Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 32
040 01 Košice
tel.: 055/602 32 69
e-mail: jozef.bucko@tuke.sk