On-line kurz "e-Podnikanie malých a stredných firiem v informačnej spoločnosti

 

 

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií

 

Názov projektu:                             On-line kurz "e-Podnikanie malých a stredných firiem v informačnej spoločnosti.
Termín realizácie:                           December 2005
Miesto realizácie:                           Košice
Časový harmonogram projektu:      Príprava kurzu a jeho modulov - september 2005
                                                   Inštalácia servera a LMS - október 2005
                                                   Pilotné kurzy - december 2005 

Cieľové skupiny:                                   Pracovníci malých a stredných firiem, živnostníci, uchádzači o zamestnanie
Súčasný stav:
Ekonomická fakulta TU Košice využíva elektronickú on-line banku firmy UNICOM, ekonomický informačný systém HELIOS IQ, účtovný systém POHODA a vlastnými prostriedkami vyvinutý jednoduchý virtuálny elektronický obchod vo výučbe predmetov “Ekonomické informačné systémy” a “Elektronické bankovníctvo”. Fakulta pripravuje v rámci výskumných projektov dištančné štúdium v odbore “Financie, bankovníctvo a investovanie”, členovia navrhovaného riešiteľského kolektívu absolvovali kurz prípravy dištančného vzdelávania. Jednoduchý on-line kurz elektronického bankovníctva bol realizovaný v spolupráci so vzdelávacím centrom Teledom v Košiciach. 
Každý študent počas semestra pracuje vo vlastnej virtuálnej firme simulujúcej reálne podnikanie, po jej založení a získaní virtuálneho úveru v on-line banke nakupuje tovar vo virtuálnom veľkosklade, ktorý následne ponúka prostredníctvom svojej domovskej web-stránky ponúka na predaj svojim partnerom. Ekonomiku firmy vedie elektronicky v niektorom zo zvolených štandardných ekonomických IS, zväčša výukových, darovaných alebo demonštračných verzií.

Realizátorom projektu je Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach s podporou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky