O nás

Centrálna firma vznikla v spolupráci troch katedier Ekonomickej fakulty (KAMaHI, KF, a KRVaM). Zaoberá sa predajom Kancelárského nábytku, Kancelárskej techniky, Výpočtovej techniky a ostatného tovaru potrebného na založenie ďalších firiem.

Centrálna firma spravuje elektronický obchod, prostredníctvom ktorého daný tovar predáva ostatným firmám. Taktiež poskytuje vytvorenie vlastného elektronického obchodu ostatným firmám.

Centrálna firma spravuje elektronickú banku (ebanka), v ktorej má účet a prostredníctvom ktorej sa vytvoreným platobným systémom ekfpay priamo realizujú platby za tovar. Tiež poskytuje prostredníctvom ebanky novovznikajúcim firmám úver (formou pridelenia dvoch účtov v ebanke s počiatočnou sumou 2 x 1 000 000, SK)

Centrálna firma tiež funguje ako Daňový úrad, Živnostenský úradObchodný register.

Spoločníci firmy:

RNDr. Jozef Bucko, PhD. (KAMaHI)

Němcovej 32,

040 01, Košice

č.t. 6023269

č.d. 219

Ing. Tomáš Bálint (KAMaHI)

Němcovej 32,

040 01, Košice

č.t. 6023273

č.d. 226

Ing. Michal Kočiš  (KAMaHI)

Němcovej 32,

040 01, Košice

č.t. 6023260

č.d. 211

Ing. Martin Vejačka (KAMaHI)

 Němcovej 32,

040 01, Košice

č.t. 6023269

č.d. 219

 

RNDr. Libuša Révészová  (KAMaHI)

Němcovej 32,

040 01, Košice

č.t. 6023261

č.d. 212

Poradcovia firmy:

Ing. Anna Bánociová (KF)

Němcovej 32,

040 01, Košice

č.t. 6023285

č.d. 319

doc. RNDr. Peter Mihók, CSc.(KAMaHI)

 Němcovej 32,

040 01, Košice

č.t. 6023266

č.d. 217

Ing. Helena Šimková, PhD. .(KRVaM)

 Němcovej 32,

040 01, Košice

č.t. 6023293

č.d. 411