Projekty, predmety a kurzy:

O projekte:On-line kurz: e-Podnikanie malých a str. firiem v inf. spoločnosti

 Predmet EIS

Predmet Elektronické bankovníctvo

On-line kurz Elektronického podnikania

On-line kurz Elektronické  bankovníctvo

 

 

 

Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií