Literatúra

Úvodná stránka

FAQ k programu Pohoda

Používateľská príručka programu Pohoda

ebanka.tuke.sk

Král, J.: Informační systémy, Science, Veletiny, 1998

Schmuller, J.: Myslíme v jazyku UML, Grada Publishing, 2001

Drbal P.: Objektově orientované metodiky a technologie, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, 1997, ISBN 80-7079-740-1

Powers, M.J., Adams, D.R., Mills, H.D.: Computer Information Systems Development: Analysis and Design, South-Western Publishing CO, Cincinnati, Ohio, 1984

Rumbaugh, J.E., Blaha, M., Premelani, W.J., Eddy, F.,Lorensen, W.: Object-Oriented Modelling and Design, Prentice-Hall International, 1991

Mihók, P., Bucko, J. : Základy informačných systémov, ELFA s.r.o. Košice, 1998