Ostatné

Prajeme všetkym firmám úspešný štart do podnikania a veľa podnetných nápadov pri simulácii reálneho života firmy.