Klienti

Klientmi Centrálnej firmy EkF sú virtuálne firmy založených študenti 3. ročníka, ktorí si vybrali voliteľný predmet Ekonomické informačné systémy. Tieto firmy sú rozdelené do troch oblastí podnikania: Kancelárska technika, Kancelársky nábytok a Výpočtová technika.

Rozdelenie firiem, kontakt a ďalšie potrebné údaje o klientoch sa nachádzajú v prehľadovej tabuľke.

Každá študentská firma má vytvorené miesto na webe, určené na vlastnú prezentáciu vo forme html stránky.

URL jednotlivých firiem je v tvare www3.ekf.tuke.sk/eis/firmaxf, alebo navigáciou zo stránok virtuálneho laboratória.

Prístup k priestoru na webe je umožnený prostredníctvom FTP.