Web prezentácie virtuálnych firiem

Vitajte na stránke Web prezentácií virtuálnych firiem založených frekventantmi kurzu elektronického podnikania. Na tejto stránke nájdete linky na aktuálnu navigačnú stránku web prezentácii virtuálnych firiem, navigačné stránky na web prezentácie z minulých rokov a tiež potrebný formulár, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať pred pridelením web priestoru jednotlivým virtuálnym firmám.


 

Aktuálna navigačná stránka web prezentácií virtuálnych firiem laboratória elektronického podnikania.

 


Formulár, ktorý je potrebné vyplniť pre pridelenie web priestoru na web prezentáciu virtuálnej firmy:

 

Žiadosť o zriadenie prístupu k web priestoru na prezentáciu virtálnej firmy.