Navigačná stránka predmetu Ekonomické informačné systémy

Hospodárska informatika

Prehľad firiem

Všetky firmy uvedené na tejto stránke sú študentské virtuálne firmy, ktoré boli fiktívne založené pre potreby výučby predmetu Ekonomické informačné systémy. Nie sú registrované v obchodnom registri SR a v prípade zhody názvu firmy z reálnou registrovanou firmou kontaktujte vyučujúcich predmetu.

Prehľad firiem študijného odboru Financie, Bankovníctvo a Investovanie

Stránka bude vytvorená po ukončení registrácie firiem.

Kancelárska technika,   Kancelársky nábytok,   Výpočtová technika